13/04/2021

เว็บไซด์กีฬา กีฬาทัวไป เกาะติดข่าวกีฬา

เว็บไซด์กีฬา ติดตามข่าวกีฬาทัวไป เกาะติดข่าวกีฬาได้ที่นี่

สมาคมฟุตบอลไทยได้ทำการเปิดแผนการสร้าง “ผู้ฝึกสอน” ปี 2563 เพื่อที่จะเป็นรากฐานฟุตบอลไทย

1 min read
สมาคมฟุตบอลไทยได้ทำการเปิดแผนการสร้าง “ผู้ฝึกสอน” ปี 2563 เพื่อที่จะเป็นรากฐานฟุตบอลไทย เว็บไซต์ข่าวกีฬา กีฬาทั่วไป เกาะติดข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลไทยได้ทำการเปิดแผนการสร้าง “ผู้ฝึกสอน” ปี 2563 เพื่อที่จะเป็นรากฐานฟุตบอลไทย

            ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการเปิดแผนสร้าง “ผู้ฝึกสอน” ปี 2563 เพื่อที่จะเป็นรากฐานในฟุตบอลไทย

            ทางด้านบุคลากรของผู้ฝึกสอนหรือว่า โค้ช ซึ่งถือเลยว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีบทบาทเป็นอย่างมากและยังมีความสำคัญในการที่จะพัฒนาในวงการฟุตบอลก็คือการพัฒนาเยาวชน

            ผู้ฝึกสอนหรือว่าโค้ชนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยในการสร้างหรือว่าผลิตนักฟุตบอลเยาวชนดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนเด็กๆ นั้นก็จะต้องมีแนวทางและเป้าหมายที่ตามมาตรฐานที่จะสามารถต่อยอดไปสู่ในระดับสูงขึ้นในอนาคต

            โดยทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในยุคของ พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ก็ได้มีนโยบายในการที่จะผลักดันในการพัฒนาผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่องและยังทั่วถึงในทุกจังหวัด ด้วยการเปิดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามมาตรฐานของเอเอฟซี ตั้งแต่ระดับรากหญ้า ไปจนถึงระดับสูงสุด โดยแผนงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายฝึกอบรมผู้ฝึกสอน) ในปี 2563 ได้วางแผนการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร ต่างๆ ดังนี้

            -หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน ระดับ AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Certificate Course จำนวน 1 คอร์ส (คอร์สละ 24 คน)

            -หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน ระดับ AFC ‘A’ Coaching Certificate Course จำนวน 1 คอร์ส (คอร์สละ 24 คน)

            -หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน ระดับ AFC ‘B’ Coaching Certificate Course จำนวน 3 คอร์ส (คอร์สละ 24 คน)

            -หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน ระดับ AFC ‘C’ Coaching Certificate Course จำนวน 12 คอร์ส (คอร์สละ 24 คน)

            -หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน ระดับ AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 จำนวน 2 คอร์ส (คอร์สละ 24 คน)

            -หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน ระดับ AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 2 จำนวน 1 คอร์ส (คอร์สละ 24 คน)

            -หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน ระดับ AFC Conditioning Coaching Certificate Course Level 1 จำนวน 1 คอร์ส (คอร์สละ 24 คน)

            -หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน ระดับ FA Thailand Introductory Course จำนวน 49 คอร์สร (คอร์สละ 30 คน)

            สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายพัฒนาเทคนิค โทร. 02-408-1523 และ 095-914-1046 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

#เว็บไซต์กีฬา #กีฬาทัวไป #เกาะติดข่าวกีฬา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *